Verzorging en verpleging

Wanneer u wijkverpleging wilt aanvragen dan kunt u ons bellen of mailen.

Verzorging

Bent u (tijdelijk) niet in staat om uzelf te verzorgen en kunnen uw familieleden of buren u ook niet voldoende helpen? Accurate Zorg kan dan ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld het wassen, aan- en uitkleden, opstaan en naar bed gaan.

Verpleging

Als u ziek of gehandicapt bent, kunt u thuis verpleging krijgen. Een opname kan hierdoor misschien voorkomen worden. Onze deskundige medewerkers helpen u uzelf te verzorgen, geven injecties, verzorgen wonden en doen ander verpleegkundig werk. Daarnaast krijgt u voorlichting en advies over bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen, voeding, aanpassing van uw woning en het gebruik van verpleeg- en hulpmiddelen. Ook wanneer er sprake is van een terminale zorg of ernstige ziekte waarbij complexe zorg moet worden geboden, kunt u een beroep op ons doen. Wij kunnen kortdurende zorg leveren tot 24 uur zorg.

Gehandicaptenzorg

Door een handicap kan extra zorg en begeleiding noodzakelijk zijn. Een gehandicapt familielid kan veel extra zorg en aandacht nodig hebben. We bekijken samen met u welke taken overgenomen kunnen worden door onze deskundige zorgverleners.