Intensieve zorg

 

 Ouderenzorg en begeleiding

Ouderen die niet alleen kunnen zijn en behoefte hebben aan hulp die niet van verpleegkundige aard is, bieden wij (eventueel zelfs 24 uur per etmaal) verzorgingshulp. Zo kunnen ouderen zo lang mogelijk in het eigen huis blijven wonen. Opname in een verzorgings- of verpleeghuis waarbij de partner alleen thuis achterblijft, kan op deze manier worden voorkomen.

Ook bij dementie en andere psychogeriatrische problemen kan intensieve thuiszorg een uitkomst zijn. Verder kunnen wij u helpen in de periode dat u op een wachtlijst staat voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Terminale zorg

Bijna iedereen heeft de wens om te midden van dierbaren thuis te sterven. Accurate Zorg biedt ondersteuning en deskundige zorg. Terminale zorg is zorg voor mensen in de stervensfase. Naast zorg alleen gericht op lichamelijke klachten, is persoonlijke aandacht daarbij essentieel. Wanneer dat in uw situatie nodig is, komen we meerdere malen op een dag en leveren we zelfs 24-uurs zorg.