Diensten

Coördineren van alle noodzakelijke zorg

We kunnen voor u de contacten leggen met verschillende organisaties op het gebied van zorg. En, wanneer u wilt, coördineren wij ook alle noodzakelijke zorg voor u. Wij kennen uw huisarts en onderhouden zo korte lijnen.

Accurate Zorg is ingericht op duidelijkheid, snelheid en flexibiliteit. En altijd bereikbaar en aanspreekbaar.

 Uw eigen team

Accurate Zorg zet gekwalificeerde zorgverleners in op een wijze die bij uw wensen past. Om optimaal tegemoet te komen aan uw vraag naar zorg en ondersteuning, is het van belang dat uw zorgteam bestaat uit zo min mogelijk verschillende zorgverleners. Zij zijn dan goed op de hoogte van uw situatie en er gaat geen kostbare tijd verloren met overleg tussen steeds weer nieuwe zorgverleners. Alles is gericht op het scheppen van de juiste omstandigheden, zodat u alle beschikbare ruimte en energie heeft om te doen of laten wat u wilt.

Duidelijkheid en snelheid

Door deze werkwijze wordt u snel door uw vaste contactpersoon benaderd. Die kan u vrijwel meteen uitsluitsel geven of uw zorgvraag op een goede wijze en op korte termijn door ons is in te vullen. Dit verschaft meteen duidelijkheid. Door deze aanpak kunnen wij binnen een paar dagen met de zorgverlening starten, maar vaak lukt dat zelfs binnen enkele uren!