PGB in 8 stappen

Stap 1: u vraagt een indicatie aan bij het CIZ
Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een PGB, wordt eerst vastgesteld welke zorg u nodig heeft. Dat is de indicatiestelling. Deze indicatiestelling gebeurt door het CIZ.

Stap 2: het CIZ stelt vast hoeveel zorg u nodig heeft
Het CIZ stelt vast welke zorg u nodig heeft. U ontvangt van het CIZ een indicatiebesluit.

Voorbeeld: Meneer P. is 83 jaar en heeft per week tussen de vier en zes uur huishoudelijke verzorging en één uur verpleging nodig. Het CIZ zal hem dan voor huishoudelijke verzorging indiceren en voor verpleging. Het PGB voor huishoudelijke verzorging bedraagt voor meneer P. € 4656,60 per jaar. Het PGB voor één uur verpleging per week bedraagt € 1144,00 per jaar. Hem wordt daarom een bruto PGB toegekend van € 5800,60 per jaar. De eigen bijdrage wordt afgetrokken van het bruto bedrag en het netto bedrag wordt    overgemaakt. Vervolgens kan hij met dit geld zelf de zorg inkopen die hij nodig heeft.

Stap 3: u kiest tussen een PGB en zorg in natura
U bent niet verplicht om een PGB te nemen. De keuze is altijd aan u. U kunt dus ook (blijven) kiezen voor zorg in natura, waarbij de zorginstelling de zorg rechtstreeks regelt. Kiest u wel voor een PGB en blijkt het toch niet iets voor u te zijn, dan kunt u altijd overstappen op zorg in natura.

Stap 4: de toekenningsbeschikking
Het zorgkantoor berekent aan de hand van de indicatie en de keuzes van de aanvrager hoe groot het PGB en de eigen bijdrage is. Hierover stuurt het zorgkantoor een toekenningsbeschikking naar de aanvrager. Bent u het niet eens met het indicatiebesluit dan kunt u hiertegen in beroep gaan. De vereniging van budgethouders Per Saldo geeft hierbij ondersteuning.

Stap 5: uitbetaling
Het zorgkantoor stort het budget, minus de eigen bijdrage, op de bankrekening van de budgethouder. Afhankelijk van de hoogte van het budget wordt het budget uitbetaald in voorschotten. Een klein budget krijgt u eens per jaar. Grotere budgetten worden uitgesmeerd: twee, drie of twaalf keer in een jaar. Het PGB is geen inkomen. Opgave ervan bij de belasting is dus niet nodig, ook heeft het geen invloed op inkomensafhankelijke subsidies, zoals huursubsidie. Voor degene die de hulp geeft, geldt het in ruil voor de zorg ontvangen bedrag wél als inkomen; dus ook als de mantelzorger  uitbetaald krijgt.

Stap 6: inkoop van zorg
De budgethouder koopt zorg in. U zoekt zelf de hulpverleners of bureaus zoals Accurate Zorg die de zorg verlenen. Per Saldo en de steunpunten PGB kunnen hierbij helpen. De budgethouder sluit een overeenkomst met degene die hulp wil geven.

Stap 7: verantwoording
De budgethouder verantwoordt aan het zorgkantoor wat hij of zij met het budget heeft gedaan. U vult na iedere voorschotperiode in aan wie er hoeveel is betaald. Het zorgkantoor verstrekt hiervoor de formulieren. Een keer per jaar geeft u aan de Belastingdienst op aan wie precies is uitbetaald. Dit gebeurt met een formulier dat de Belastingdienst u toestuurt. Op alle formulieren moet het sofi-nummer van de ontvanger worden vermeld.

Stap 8: terugbetaling
Het niet uitgegeven geld betaalt de budgethouder terug aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor berekent hoeveel dat is. Tien procent van het overgebleven bedrag mag de budgethouder ook het volgende jaar uitgeven.