Verzorging en verpleging

Wanneer u wijkverpleging wilt aanvragen dan kunt u ons bellen of mailen.

Verzorging

Bent u (tijdelijk) niet in staat om uzelf te verzorgen en kunnen uw familieleden of buren u ook niet voldoende helpen? Accurate Zorg kan dan ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld het wassen, aan- en uitkleden, opstaan en naar bed gaan.

Verpleging

Als u ziek of gehandicapt bent, kunt u thuis verpleging krijgen. Een opname kan hierdoor misschien voorkomen worden. Onze deskundige medewerkers helpen u uzelf te verzorgen, geven injecties, verzorgen wonden en doen ander verpleegkundig werk. Daarnaast krijgt u voorlichting en advies over bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen, voeding, aanpassing van uw woning en het gebruik van verpleeg- en hulpmiddelen. Ook wanneer er sprake is van een terminale zorg of ernstige ziekte waarbij complexe zorg moet worden geboden, kunt u een beroep op ons doen. Wij kunnen kortdurende zorg leveren tot 24 uur zorg.

Gehandicaptenzorg

Door een handicap kan extra zorg en begeleiding noodzakelijk zijn. Een gehandicapt familielid kan veel extra zorg en aandacht nodig hebben. We bekijken samen met u welke taken overgenomen kunnen worden door onze deskundige zorgverleners.

Uitwendige therapie/  Verpleegkundige antroposofische zorg 

Uitwendige therapie is een therapie die eigenlijk al jaren oud is. De uitwendige therapie is ontwikkeld door Dr Wegman/Dr Hauscka, in samenwerking met Rudolf Steiner. Bij uitwendige therapie wordt er een medicament op de huid aangebracht, in de vorm van olie-wikkels of kompressen. Uitwendige therapie is elke behandeling via de huid, waarbij het ‘ik’ organisme in de warmte gewekt wordt. Uitwendige therapie werkt vanuit het zelf genezend vermogen van de mens.

Vanuit de aanvullende verzekering is het vaak mogelijk om de behandelingen (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.  Wilt u er zeker van zijn of uw verzekering de therapie vergoedt, kijk dan op  http://zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde