Begeleiding

Accurate Zorg biedt individuele begeleiding bij u aan huis. Soms zijn er periodes in uw leven dat u wat ondersteuning nodig heeft bij geestelijk en lichamelijk welzijn. Hierbij kunt u denken aan hulp bij praktische zaken, hulp bij financiele zaken, hulp bij contacten en communicatie, leren zelf de regie houden.

Wij zorgen voor een passende ondersteuning welke gericht is op het toewerken naar meer zelfredzaamheid en in sommige gevallen op behoud of vertraging in mogelijke achteruitgang van de  zelfredzaamheid en participatie.

Wij leveren Begeleiding vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).