PGB

Het persoonsgebonden budget

kortweg bekend als het ‘pgb’, is een budget dat

  • mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen
  • om zelf zorgverleners in te huren
  • voor de zorg die zij nodig hebben
  • vanwege de beperking die zij ondervinden vanwege hun beperking of ziekte

Wanneer u besluit te kiezen voor een pgb, dan kiest u voor eigen regie, omdat u zelf wilt bepalen hoe, waar, wanneer en van wie u uw zorg wilt ontvangen.

Waar vraag ik het pgb aan?

Zorg krijgt u toegekend op grond van bepaalde voorwaarden.

  • Allereerste vraag is: tot welke doelgroep behoort u?
  • En daarna: welke zorg hebt u nodig?

Aan de hand van deze vragen kunt u nagaan waar u uw zorg kunt aanvragen: bij uw eigen gemeente, het zorgkantoor of uw eigen zorgverzekeraar. Pas na toekenning van bepaalde hulp wordt u voor de vraag gesteld: kiest u voor zorg in natura (zorg van een instelling) of voor een pgb.

Wetten en loketten

Als een loket besluit u hulp te geven – u krijgt dan een zogenoemde ‘toekenning’ – gebeurt dit volgens de richtlijnen van de wet van waaruit dat loket werkt:

  • Jeugdwet (loket: uw eigen gemeente)
  • Wmo (loket: uw eigen gemeente)
  • Wlz (loket: het regionale zorgkantoor)
  • Zvw (loket: uw eigen zorgverzekeraar)

Het pgb is in al deze vier wetten verankerd. Dat wil zeggen dat u altijd de keuze kunt maken voor een pgb, uit welke wet u uw zorg ook ontvangt. Het loket moet u voor de keuze stellen: wilt u zorg in natura (via een instelling) of een pgb?

Meer informatie over het PGB is te vinden op de volgende websites: www.persaldo.nl  en www.pgb.nl