Links

PGB-Plein Uitleg over PGB met veel vraag en antwoord.
PerSaldo Vereniging van PGB gebruikers, geeft uitgebreide informatie over alles wat met PGB te maken heeft.
Centrum Indicatiestelling Zorg Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Misschien kunt u zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.
Ministerie van VWS Informatie over het PersoonsGebonden Budget vindt u op de site van het ministerie van VWS.
Particuliere Thuiszorg Website met informatie over allerlei onderwerpen die te maken hebben met thuiszorg en particuliere thuiszorg.
ZZP Nederland Geeft informatie over werken als Zelfstandige Zonder Personeel.
Thuiszorg vindhetviahier Pagina waar andere thuiszorg links gevonden kunnen worden.
Austerlitz Zorgt Informatie over Austerlitz Zorgt.